i回家 中和青年社會住宅

110年2月餘屋遞補名單

優先戶套房遞補名單

一般青年戶套房遞補名單

一般青年戶二/三房遞補名單

一般非青年戶套房遞補名單

一般非青年戶二/三房遞補名單


各資格可遞補房型數量(選屋簽約通知單下載)
  套房 二/三房
優先戶 2 0
一般青年戶 4 0
一般非青年戶 0 0

餘屋室內照片(餘屋租金表下載)
戶號
現場實景
A03-14
建置中        
A12-08
建置中        
A26-08
建置中        
B12-03
照片一 照片二      
D18-07
建置中        
D19-15
建置中        

更新日期:110年1月22日