i回家 三重青年社會住宅1、2館

110年6月餘屋遞補名單
 

優先戶套房遞補名單

優先戶二、三房遞補名單

一般青年戶套房遞補名單

一般青年戶二、三房遞補名單

一般非青年戶套房遞補名單

一般非青年戶二、三房遞補名單


餘屋室內照片(餘屋戶租金表下載)
三重1館

戶號

現場實景

A01-03
更新中      

三重2館  

戶號

現場實景

A03-05
更新中      
A06-10
請點我      
B01-03
更新中      
B02-03
更新中      
B02-04
請點我      


更新日期:110年6月9日