i回家 三重青年社會住宅1、2館

108年11月餘屋遞補名單
 

優先戶套房遞補名單

優先戶二、三房遞補名單

一般戶青年套房遞補名單

一般戶青年二、三房遞補名單

一般戶非青年套房遞補名單

一般戶非青年二、三房遞補名單


餘屋室內照片(餘屋戶租金表下載)
三重1館

戶號

現場實景

A02-06
建置中      
C01-04
建置中      
C02-05
建置中      
C02-13
建置中      
C07-03
建置中      

三重2館  

戶號

現場實景

C01-07
建置中      
C02-08
建置中      

 
關閉 [X]